Trung tâm Chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT

chứng thực chữ ký số từ xa TrustCA

Trung tâm Chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT

Ngày 07/5/2020, Trung tâm Chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) đã ban hành công văn số 190/NEAC-TĐPC hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) công cộng và các CA chuyên dùng.

Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. Theo đó, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia NEAC chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn. Các CA  muốn cung cấp giải pháp, dịch vụ ký số trên di động, ký số từ xa phải được NEAC thẩm tra và cấp chứng thư số.

chứng thực chữ ký số từ xa

Công văn số 190/NEAC-TĐPC ban hành ngày 07 tháng 5 của NEAC đã hướng dẫn chi tiết triển khai việc áp dụng các Tiêu chuẩn bắt buộc quy định tại Thông tư 16 đối với các CA như sau:

Bước 1. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số báo cáo sự thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT, bao gồm: Phương án kỹ thuật và công bố sự phù hợp của hệ thống kỹ thuật mới với các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT.

Bước 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số cho phương án cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng thư số;
  • Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
  • Phương án kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BTTTT, trong đó liệt kê rõ cấu hình, tính năng các máy móc, thiết bị, phần mềm;
  • Quy chế chứng thực đáp ứng việc cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động và/hoặc ký số từ xa.

Bước 3. Thẩm tra và cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực ký số công cộng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

Như vậy, với yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số, các CA sẽ phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật độc lập cho cho phương án cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa song song với hệ thống CA đang hoạt động.

trustca

Share this post


Contact Me on Zalo