Chứng Thư Số Managed PKI Cho Cơ Quan/Tổ Chức

Với dịch vụ Chứng thư số hệ thống bảo mật Managed PKI, các cơ quan, tổ chức vẫn toàn quyền đăng ký, thu hồi chứng thư số của người sử dụng mà không cần quan tâm đến việc cài đặt, vận hành và duy trì hệ thống hạ tầng cung cấp dịch vụ PKI. Nhờ đó, các cơ quan, tổ chức không cần đầu tư xây dựng một hệ thống PKI riêng mà vẫn có thể tự mình vận hành một hệ thống PKI thực sự, để sử dụng cho các dịch vụ như: Xác thực ký, mã hoá tài liệu điện tử, e-mail, VPN, quản lý bảo mật các thiết bị di động khi kết nối với mạng nội bộ, thanh toán điện tử, khai báo thuế/hải quan/BHXH…

Đặc điểm gói dịch vụ

  • Mã hoá ít nhất 2048 bit
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Contact Me on Zalo