Chứng Thư Số CodeSigning

1.Chứng thư số Code Signing là gì?

Chứng thư số Code Signing là chứng thư số có chứa thông tin xác định đầy đủ một cá nhân (tổ chức) và được cấp bởi Đơn vị cấp chứng thư số như TrustCA. Chứng thư số liên kết thông tin của một tổ chức với mã khóa chung về mặt toán học với cặp khóa riêng. Việc sử dụng các hệ thống khóa riêng và chung được gọi là Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI). Nhà phát triển ký mã với khóa riêng của mình và người dùng cuối sử dụng khóa chung của nhà phát triển để xác minh danh tính nhà phát triển.

2.Code Signing cho các nhà cung cấp và tổ chức phần mềm

Chứng thư số Code Signing của TrustCA được các nhà phát triển sử dụng trên tất cả các nền tảng để ký số các ứng dụng và phần mềm. Code signing giống như một đĩa CD được thu nhỏ với mã ký bao gồm thông tin của Đơn vị cung cấp và đảm bảo rằng mã không bị giả mạo kể từ khi phát hành.

Chứng thư số Code Signing sử dụng hàm băm mật mã duy nhất để liên kết danh tính của Đơn vị cung cấp với phần mềm. Code Signing chứng minh phần mềm đã ký là hợp pháp, đến từ một nhà cung cấp phần mềm đã được xác định. Các cảnh báo bảo mật xuất hiện với mã không dấu được thay thế bằng các thông báo có chứa thông tin của Đơn vị cung cấp phần mềm, giúp nâng cao độ tin cậy và tăng tỷ lệ tải xuống của người dùng.

Contact Me on Zalo