Chứng thư số ký số tài liệu điện tử

Nhu cầu về ký số tài liệu trong tổ chức/doanh nghiệp  xuất hiện ở mọi bộ phận, từ Bộ phận Nhân sự với bảng chấm công và yêu cầu nghỉ phép của nhân viên, đến các khoản tài chính trên hóa đơn và đơn đặt hàng, hợp đồng pháp lý, kinh doanh trong mối quan hệ khách hàng mới. Tuy nhiên, tính hợp pháp của các văn bản được ký số chính là điều các cơ quan, tổ chức còn băn khoăn khi quyết định lựa chọn các dịch vụ ký số cho tài liệu.

Document Signing của SAVIS đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định về tài liệu số của các cơ quan nhà nước và tiêu chuẩn ký số tài liệu của thế giới:

  • Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
  • Thông tư  số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
  • Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
  • Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử
  • Luật Chữ ký điện tử của UN
  • eIDAS quy định về định danh điện tửu và dịch vụ xác thực điện tử tin cậy
  • Quy tắc bảo mật HIPAA

Tùy chọn triển khai – Chứng thư số phần cứng hoặc dịch vụ toàn diện

Dịch vụ ký tài liệu của SAVIS phù hợp với các tổ chức/doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, từ cá nhân đến doanh nghiệp lớn. Theo quy định, chứng thư số phải được lưu trữ trên thiết bị phần cứng tuân thủ chuẩn FIPS, chẳng hạn như USB token hoặc HSM. TrustCA cung cấp nhiều tùy chọn phụ thuộc vào khối lượng chữ ký và quy trình làm việc của từng tổ chức/doanh nghiệp.

  1. Chứng thư số lưu trữ trên các token USB

Sử dụng thiết bị token phù hợp với chữ ký khối lượng thấp. Thông tin đăng nhập của cá nhân hoặc bộ phận được lưu trữ trên thiết bị USB di động đáp ứng chuẩn FIPS, thuộc quyền sở hữu của người ký.

  1. Dịch vụ ký số trên Cloud

Dịch vụ ký số dựa trên Cloud TrustCA giúp tạo ra một giải pháp end – to end thực sự  khi giúp giảm tối đa các yêu cầu phần cứng, chi phí vận hành, bảo trì và chuyên môn nội bộ.

  1. Chứng thư số được lưu trữ trên HSM

Các tổ chức muốn tích hợp ký tài liệu số với quy trình tài liệu tự động do đợn vị tự phát triển hoặc từ bên thứ ba, nên sử dụng thiết bị HSM.

Chứng thư số, do TrustCA phát hành, được cấp cho cấp độ tổ chức và cấp phòng/ban trong tổ chức, được lưu trữ và bảo vệ trên mô-đun bảo mật phần cứng HSM.

Contact Me on Zalo