Nền tảng quản lý định danh bảo mật IoT cho nhà máy/công nghiệp

Duy trì toàn vẹn hệ thống và bảo vệ dữ liệu được chia sẻ giữa các máy, cổng và các thành phần công nghiệp với bảo mật dựa trên PKI cho IoT

Bảo vệ toàn diện cho máy móc và robot

Cở sở hạ tầng khóa công khai (PKI) giúp xác thực, mã hóa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống công nghiệp IoT, đảm bảo các hệ thống, thiết bị, ứng dụng và người dùng có thể tương tác một cách an toàn.

 • Xác Thực: Chứng thư số Industrial IoT cho thiết bị nhằm đảm bảo chắc chắn chỉ người dùng, tin nhắn hoặc các loại máy chủ được xác nhận mới có quyền truy cập vào thiết bị.
 • Mã hóa: Mỗi chứng thư số có một liên kết mã hóa và cho phép thông tin được truyền tải riêng tư.
 • Tính toàn vẹn: Các chứng thư số cho thiết bị đảm bảo rằng bất kỳ tin nhắn hoặc dữ liệu đến và đi đều không thể bị thay đổi.

Linh hoạt và mở rộng

TrustCA sử dụng Cơ sở hạ tầng khóa công khai PKI sử dụng thuật toán ECC có khả năng mở rộng nhất hiện nay, cho phép:

 • Quản lý và lưu trữ an toàn các cặp khóa và chứng thư số
 • Tùy chỉnh hồ sơ chứng thư số
 • Tự động triển khai với khối lượng lớn
 • Đề xuất quét và khắc phục các lỗ hổng nhanh chóng, bảo mật
 • Phân tích và gửi báo cáo về mạng của bạn
 • Cấp chứng thư số tự động thông qua REST API, dịch vụ web
 • Cập nhật các đường cong mã hóa, thuật toán và hàm băm.
 • Kiểm soát người ký mã ứng dụng
 • Có thể ký mã trên nhiều nền tảng khác nhau
 • Giảm thiểu tác động nếu cần thu hồi chứng thư số

Mã hóa an toàn

TrustCA cho phép người dùng ký số và mã hóa bằng cách sử dụng hệ thống cloud an toàn được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng hiện đại, siêu liên kết, nhằm đảm bảo tài liệu/hồ sơ của bạn không bị tiết lộ/chia sẻ bất hợp pháp ra ngoài.

Contact Me on Zalo