Nền tảng quản lý định danh bảo mật IoT cho thành phố thông minh

Tối đa hóa hiệu quả lưới điện thông minh và bảo vệ dữ liệu thời gian thực được chia sẻ trong không gian, cảm biến và hệ thống.

Định nghĩa mới của thông minh: An toàn

Bảo vệ các thiết bị đầu cuối như: đồng hồ thông minh, công tắc và cảm biến – sử dụng các chứng thư số IoT để xác thực các thiết bị, hệ thống hoặc mạng, mã hóa tất cả các thông tin liên lạc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

  • Xác thực: Các chứng thư số cho các bộ phận của xe để xác thực danh tính, nhằm đảm bảo chỉ người dùng, tin nhắn hoặc các loại máy chủ được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thiết bị.
  • Mã hóa: Một chứng thư số sẽ tạo ra một liên kết mã hóa và cho phép thông tin được truyền tải một cách bảo mật.
  • Tính toàn vẹn: Các chứng chỉ đảm bảo rằng mọi dữ liệu được truyền đến, cổng hoặc thiết bị đều không thể bị thay đổi.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng

Hệ thống cấp mới, gia hạn và thu hồi tất cả các chứng thư số tập trung trên một hệ thống, dễ dàng, nhanh chóng và hạn chế tối đa các lỗi có thể xảy ra.

  • Quản lý và lưu trữ an toàn cho các chứng chỉ khóa
  • Hồ sơ chứng chỉ tùy chỉnh
  • Tự động triển khai khối lượng lớn
  • Đề xuất quét và khắc phục cho các lỗ hổng
  • Phân tích và báo cáo về mạng của bạn
  • Cấp chứng chỉ tự động thông qua REST API, Dịch vụ web
  • Cập nhật các đường cong mã hóa, thuật toán và hàm băm.
Contact Me on Zalo