Nền tảng quản lý định danh thiết bị IoT

Quản lý chu trình định danh đầy đủ các thiết bị trong hệ sinh thái IoT

SAVIS IoT Identity Platform – Nền tảng định danh IoT linh hoạt và có thể mở rộng để xử lý và quản lý hàng tỷ danh tính cho tất cả các loại thiết bị IoT. Sử dụng Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) làm cơ chế nhận dạng cốt lõi, SAVIS IoT Identity Platform có thể phục vụ các trường hợp sử dụng bảo mật khác nhau của IoT trên tất cả các ngành, bao gồm Sản xuất, Nông nghiệp, Lưới điện thông minh, Thanh toán, Cổng IoT, Y tế và Công nghiệp.

Nền tảng định danh IoT hỗ trợ quy trình định danh nhiều thiết bị, từ cung cấp ban đầu, bảo trì trọn đời đến thời điểm hết hạn thiết bị, thiết bị ngừng hoạt động hoặc chuyển quyền sở hữu. Hệ thống cung cấp cho mỗi thiết bị một định danh duy nhất để chúng có thể xác thực khi online hay ngừng hoạt động, chứng minh tính toàn vẹn, liên lạc an toàn với các thiết bị, dịch vụ và người dùng khác.

Ưu điểm nổi bật

  • Hoàn thiện nhận dạng thiết bị quản lý chu trình
  • Nền tảng PKI mạnh mẽ và nhận dạng thiết bị độc đáo
  • An toàn và tính an toàn cao
  • Khả năng mở rộng khối lượng lớn
  • Tích hợp đa nền tảng
  • Khả năng tương tác tốt
  • Sử dụng các thuật toán ECC/RSA cho các môi trường nền tảng ứng dụng khác nhau
Contact Me on Zalo