Hỏi đáp & Hỗ trợ

Là một cơ chế để cho một bên thứ 3 (thường là nhà cung cấp chứng thực số) cung cấp và xác thực định danh các bên tham gia vào quá trình trao đổi thông tin. Cơ chế này cũng cho phép gán cho mỗi người sử dụng trong hệ thống một cặp khóa công khai/khóa bí mật. Các quá trình này thường được thực hiện bởi một phần mềm đặt tại trung tâm và các phần mềm phối hợp khác tại các địa điểm của người dùng. Khóa công khai thường được phân phối trong chứng thực khóa công khai.

Khái niệm hạ tầng khóa công khai (PKI) thường được dùng để chỉ toàn bộ hệ thống bao gồm nhà cung cấp chứng thực số (CA) cùng các cơ chế liên quan đồng thời với toàn bộ việc sử dụng các thuật toán mật mã hóa khóa công khai trong trao đổi thông tin.

-Dịch vụ xác thực: nhằm xác định xem ai đang giao dịch với mình.
-Dịch vụ bảo mật: đảm bảo tính bí mật của thông tin, người không có thẩm quyền không thể đọc được nội dung của thông tin.
-Dịch vụ toàn vẹn: khẳng định thông tin có bị thay đổi hay không.
-Dịch vụ chống chối bỏ: cung cấp các bằng chứng chống lại việc chối bỏ một hành động đã thực hiện hay đã diễn ra

Nếu nhập sai mã PIN 8 lần, USB sẽ tự động bị khóa (blocked), KH cần liên hệ với bộ phận chăm sóc KH của “SAVIS GROUP” để được hỗ trợ

Do tính chất an toàn của chữ ký số , USB token lưu trữ và bảo vệ khóa bí mật của người dùng, không cho phép copy hay backup. Vì vậy trường hợp làm hỏng hoặc mất USB Token KH nên nhanh chóng đến tại điểm cung cấp dịch vụ TrustCA làm thủ tục hủy chứng thư số cũ, mua lại USB token mới và đăng kí cấp lại CTS mới

1. Mở Token Manager —>Setting —-> Request unlock –> Nhập SDT và email vào , yêu cầu sẽ đc gửi lên Admin chờ duyệt, sau khi admin duyệt mở lại token sẽ có thông báo mật khẩu được reset lại về mật khẩu mặc định

Các cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhiều chữ ký số của các nhà cung cấp khác nhau.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể đăng ký CTS

“Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Chữ ký số (Digital Signature) là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác.
Như vậy việc ký số nhằm mục đích xác nhận danh tính của người gửi hoặc người ký dữ liệu đó và chữ ký số được sử dụng để khẳng định dữ liệu có bị thay đổi hay không.

Contact Me on Zalo