Chứng Thư Số Cá Nhân

Gói chứng thư cá nhân dành cho xác thực và ký cho phép thuê bao sử dụng chứng thư số để xác thực, ký số và giao dịch như tài liệu văn bản, e-mail, các giao dịch điện tử online trên môi trường mạng đảm bảo an toàn bảo mật và người nhận nhận được đúng nội dung thông tin do người gửi đã ký gửi đi.

Thuê bao cá nhân có thể sử dụng chứng thư số này cho các hoạt động giao dịch điện tử như xác thực điện tử (authentication), ký số cho giao dịch trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật với chiều dài khóa là 2048 bit.

Chứng thư số cá nhân sử dụng trong các giao dịch điện tử như:
– Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin
– Kê khai, quyết toán thuế TNCN
– Giao dịch ngân hàng, tín dụng
– Chứng khoán điện tử
– Mua bán trực tuyến
– Mua bán, thanh toán qua mạng
– Ký Email, ký kết văn bản điện tử….

Contact Me on Zalo