Nền tảng quản lý định danh bảo mật IoT cho lĩnh vực nhà thông minh

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gia đình bằng cách ngăn chặn truy cập trái phép thông qua Hệ thống bảo mật dựa trên PKI cho các thiết bị IoT của người dùng.

Tại sao người tiêu dùng IoT cần bảo mật sản phẩm?

Các sản phẩm IoT gia đình và người dùng cá nhân mang lại nhiều tiện ích nhưng các thiết bị này dễ bị tấn công nếu không được bảo mật. Vì vậy việc xác thực thiết bị và mã hóa dữ liệu phù hợp cho các thiết bị IoT của người dùng sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các kết nối đều đáng tin cậy và thông tin liên lạc được bảo vệ.

An toàn, bảo mật

Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) sử dụng hạ tầng quản lý cấp khóa bảo mật HSM Cloud của TrustCA, để xác minh danh tính của các thiết bị được kết nối, giữ thông tin bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn của mã.

  • Xác thực: Các chứng thư số ECC cho các bộ phận của thiết bị để xác thực danh tính, nhằm đảm bảo chỉ người dùng, tin nhắn hoặc các loại máy chủ được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thiết bị.
  • Mã hóa: Một chứng thư số sẽ tạo ra một liên kết mã hóa và cho phép thông tin được truyền tải một cách bảo mật.
  • Tính toàn vẹn: Các chứng chỉ đảm bảo rằng mọi dữ liệu được truyền đến, cổng hoặc thiết bị đều không thể bị thay đổi.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng

TrustCA HSM Cloud PKI là nền tảng dễ sử dụng nhất để triển khai và quản lý hàng triệu chứng thư số IoT. Hệ thống cấp mới, gia hạn và thu hồi tất cả các chứng thư số tập trung trên một hệ thống, dễ dàng, nhanh chóng và hạn chế tối đa các lỗi có thể xảy ra.

  • Quản lý và lưu trữ an toàn cho các chứng chỉ khóa
  • Tùy chỉnh hồ sơ chứng thư số
  • Tự động triển khai với khối lượng lớn
  • Đề xuất quét và khắc phục cho các lỗ hổng
  • Phân tích và báo cáo về mạng của bạn
  • Cấp chứng chỉ tự động thông qua REST API, Dịch vụ web
  • Cập nhật các đường cong mã hóa, thuật toán và hàm băm.
Contact Me on Zalo