Chứng Thư Số Cho Doanh Nghiệp

Tổ chức, Doanh nghiệp sử dụng chứng thư số có thể phục vụ cho rất nhiều giao dịch điện tử đòi hỏi đảm bảo dữ liệu giao dịch được ký số, mã hóa, xác thực và toàn vẹn của dữ liệu như: Thanh toán điện tử,  hóa đơn điện tử, khai báo thuế điện tử, nộp thuế điện tử, khai báo hải quan điện tử, truy xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, mã hóa dữ liệu tài liệu của tổ chức…đến xác thực các giao dịch trên môi trường mạng.

Việc sử dụng chữ ký số làm giảm những thủ tục giấy tờ không cần thiết, tăng năng suất lao động, hướng đến hệ thống giao dịch số tin cậy, chuyển đổi số và kinh tế số, văn phòng điện tử không giấy tờ cho doanh nghiệp, tổ chức.

Đặc điểm dịch vụ:

  • Mã hóa chiều dài 2048 bit- RSA.
  • Dịch vụ hỗ trợ 24/7 miễn phí.
  • Áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng từ 12 tháng trở lên.
Contact Me on Zalo