Dịch vụ đóng dấu thời gian – Time Stamping

Đóng dấu thời gian an toàn, đáng tin cậy cho chữ ký dài hạn

Giải pháp Time Stamping – Đóng dấu thời gian của TrustCA là một dịch vụ SaaS mang đến nhiều lợi ích và tiết kiệm chi phí khi sử dụng cho các giao dịch nhạy cảm cần xác minh thời gian thông qua ngày xác minh độc lập và UTC. Dịch vụ Time Stamping của TrustCA giúp các tổ chức giảm tối đa mối đe dọa đến từ các giao dịch nhạy cảm với thời gian bằng cách cung cấp hiệu lực dài hạn và đóng dấu ngày – giờ giao dịch.

Việc bổ sung đóng dấu thời gian Time Stamping đáng tin cậy vào mã hoặc chữ ký số giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và ngày giờ khi tiến hành giao dịch. Người nhận mã và tài liệu có đóng dấu thời gian dễ dàng xác minh được tài liệu hoặc mã có được ký số hay bị thay đổi sau ngày đóng dấu thời gian hay không.

Các đặc điểm và lợi ích dịch vụ:

  • Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, không cần chuyên môn kỹ thuật cao
  • Được công nhận và tương thích với hầu hết các hệ thống, ứng dụng phổ biến hiện nay, bao gồm Microsoft và Adobe…
  • RFC 3161 tuân thủ thuật toán băm 256-bit
  • Chữ ký số hợp pháp, an toàn, chống chối bỏ.
Contact Me on Zalo