Ký số đóng dấu thời gian Timestamp cùng công nghệ LTV: Giải pháp đáp ứng cao nhất cho bài toán lưu trữ tài liệu lâu dài

Ký số đóng dấu thời gian Timestamp cùng công nghệ LTV: Giải pháp đáp ứng cao nhất cho bài toán lưu trữ tài liệu lâu dài

Sử dụng ký số đóng dấu thời gian Timestampcông nghệ xác thực lâu dài LTV sẽ là giải pháp duy nhất giúp đảm bảo tính toàn vẹn, chống chối bỏ, xác thực và lưu trữ điện tử lâu dài từ 5 năm, 10 năm, 20 năm hay vĩnh viễn.

Ký số đóng dấu thời gian Timestamp kèm công nghệ xác thực lâu dài LTV

Trong lưu trữ điện tử, sử dụng ký số đóng dấu thời gian và ký số xác thực lâu dài Long-term Validation (LTV) có vai trò không thể thay thế, nhằm đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ của tài liệu trong dài hạn mà không phụ thuộc vào thời hạn của chứng thư số. 

Ký số đóng dấu thời gian Timestamp giúp xác thực sự tồn tại của tài liệu điện tử tại mốc thời gian tin cậy, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu (bất kỳ sự thay đổi, sửa xóa nào trên tài liệu cũng sẽ bị phát hiện). Bên cạnh ký số đóng dấu thời gian Timestamp, xác thực lâu dài LTV sẽ là bức tường an toàn bảo vệ tài liệu, là giải pháp tối ưu trong lưu trữ tài liệu điện tử lâu dài từ 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc vĩnh viễn. 

>>>Ký số đóng dấu thời gian là gì?

>>>So sánh ký số thông thường và ký số đóng dấu thời gian

>>>Bảo mật và xác thực tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Công nghệ xác thực lâu dài LTV được hiểu là quá trình chứng thực tài liệu điện tử nhằm đảm bảo về hiệu lực của chữ ký số tại thời điểm ký, thông qua công nghệ Cryptographic Message Syntax (CMS) và định dạng nâng cao của Public Key Infrastructure (PKI). Để sử dụng LTV, hệ thống cần xác định chính xác mốc thời gian ký thông qua dấu thời gian điện tử đính kèm.

Không có LTV, các văn bản điện tử sẽ bị giới hạn về thời gian xác thực, đồng thời trở nên vô hiệu khi Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực (CA) dừng cung cấp dịch vụ. Công nghệ này cho phép người dùng gắn kèm nhiều TimeStamp và dữ liệu xác thực lên các chữ ký trên cùng một tệp PDF. Điều này có thể được lặp lại nhiều lần, mở rộng khả năng xác thực ngay cả khi chứng thư số gốc đã bị hết hạn hoặc thu hồi.

LTV Long term validation - SAVIS - Xác thực dài hạn

Giá trị của ký số đóng dấu thời gian đi kèm công nghệ xác thực lâu dài LTV

Tài liệu được ký số đóng dấu thời gian Timestamp đi kèm công nghệ xác thực lâu dài LTV sẽ bao gồm những tính năng nâng cao, đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn, chống chối bỏ mức độ cao nhất:

  • Mốc thời gian được chứng thực bởi bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ tin cậy được cấp phép
  • Kéo dài hiệu lực xác thực mốc thời gian ký số thông qua các dấu thời gian bổ sung (10 năm, 20 năm, vĩnh viễn…)
  • Đính kèm thông tin xác thực chữ ký số của người ký, cho phép tra cứu xác thực lâu dài trong suốt thời gian lưu trữ (kể cả khi CA dừng hoạt động, chứng thư số hết hạn, hoặc công nghệ xác thực thay đổi)
  • Sử dụng nhiều lớp bằng chứng – chứng thực nhằm xác thực, ghi vết và làm mới chữ ký số/dấu thời gian trên dữ liệu theo các phiên bản – cho phép các thuật toán ký số mới có thể công nhận, xác thực và bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu ký số trong lưu trữ lâu dài. Tài liệu người dùng sở hữu là tài liệu gốc với giá trị pháp lý cao nhất, không phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ khi cần sử dụng làm bằng chứng trước tòa.

SAVIS / TrustCA – Nhà cung cấp Dịch vụ Chứng thực điện tử cấp dấu thời gian TRUSTCA TIMESTAMP được cấp phép đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

SAVIS – Chuyên gia về ký số và lưu trữ điện tử

Đăng ký sử dụng dịch vụ và liên hệ tư vấn ngay tại đây.

Share this post


Contact Me on Zalo